100% Non-profit

Föreningen Rock Stage Malmö drivs 100% ideellt vilket innebär att allt vårt eventuella överskott återinvesteras i att skapa ännu fler speltillfällen för de band som befinner sig i skiktet mellan kommersiell och amatör, de band som behöver få visa upp sig under professionella förutsättningar och få tillfälle att nätverka med både musikbranschen och redan etablerade artister. Vi vill bidra och inspirera till ideal, normer och strukturer som är byggda av öppenhet, jämlikhet, trygghet och inkludering!

Vår målbild är att på sikt kunna göra ännu mer, att kunna fördela överskott och stötta humanitära, sociala och klimatskyddande projekt, initiativ och organisationer.

När du köper en biljett eller hjälper till som frivillig på något av våra event så bidrar du till just detta, så tack för det!! Kärlek!
//Team Rock Stage!